Výpis z veřejného rejstříku (Czechpoint)


Veřejné rejstříky jsou vedeny na základě zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) a zapisují se do nich zákonem stanovené údaje.

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Kdo může zažádat o výpis z veřejného rejstříku


O výpis může zažádat kdokoliv, protože tato evidence je veřejná. Totožnost žadatele se nezjišťuje.

Jak je možné získat výpis z veřejného rejstříku


Tento výpis vyhotovují pověření zaměstnanci notářské kanceláře na počkání. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace.

Odměna notáře za výpis z veřejného rejstříku


Odměna notáře za výpis se řídí notářským tarifem (Položka W).

Odměna notáře za 1 výpis činí 50,-Kč (+ 21% DPH), tj. 61,-Kč.

zpět na hlavní stranu