Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (Czechpoint)


Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Do tohoto seznamu jsou zapisováni dodavatelé splňující kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kteří splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Tento výpis je určen firmám, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Kdo může zažádat o výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů


O výpis může zažádat kdokoliv, protože tato evidence je veřejná. Totožnost žadatele se nezjišťuje.

Jak je možné získat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů


Tento výpis vyhotovují pověření zaměstnanci notářské kanceláře na počkání. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace.

Odměna notáře za výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů


Odměna notáře za výpis se řídí notářským tarifem (Položka W).

Odměna notáře za 1 výpis činí 50,-Kč (+ 21% DPH), tj. 61,-Kč.

zpět na hlavní stranu