Výpis z obchodního rejstříku (Czechpoint)


Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci.

Obchodní rejstřík je veden na základě zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Kdo může zažádat o výpis z obchodního rejstříku


O výpis může zažádat kdokoliv, protože tato evidence je veřejná. Totožnost žadatele se nezjišťuje.

Jak je možné získat výpis z obchodního rejstříku


Tento výpis vyhotovují pověření zaměstnanci notářské kanceláře na počkání. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace.

Odměna notáře za výpis z obchodního rejstříku


Odměna notáře za výpis se řídí notářským tarifem (Položka W).

Odměna notáře za 1 výpis činí 50,-Kč (+ 21% DPH), tj. 61,-Kč.

zpět na hlavní stranu