Výpis z insolvenčního rejstříku (Czechpoint)


Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu.

Kdo může zažádat o výpis z insolvenčního rejstříku


O výpis může zažádat kdokoliv, protože tato evidence je veřejná. Totožnost žadatele se nezjišťuje.

Jak je možné získat výpis z insolvenčního rejstříku


Tento výpis vyhotovují pověření zaměstnanci notářské kanceláře na počkání. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů.

Odměna notáře za výpis z insolvenčního rejstříku


Odměna notáře za výpis se řídí notářským tarifem (Položka W).

Odměna notáře za 1 výpis činí 50,-Kč (+ 21% DPH), tj. 61,-Kč.

zpět na hlavní stranu