Ověřený výstup ze systému eRecept (CzechPOINT)


Ověřený výstup ze systému eRecept umožňuje zjistit vystavené a vydané elektronické recepty za zvolené období z informačního systému eRecept. Vydávání výstupů je upraveno zákonem č. 3780/2007 Sb. o léčivech

Kdo může zažádat o ověřený výstup ze systému eRecept


O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec, protože tato evidence je neveřejná. Osoba musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zákonný zástupce může požádat o výpis elektronických receptů i pro své děti.

Jak je možné získat ověřený výstup ze systému eRecept


Tento výpis vyhotovují pověření zaměstnanci notářské kanceláře na počkání po předložení průkazu totožnosti žadatelem.

Odměna notáře za ověřený výstup ze systému eRecept


Odměna notáře za výpis se řídí notářským tarifem (Položka W).

Odměna notáře za 1 výpis činí 50,-Kč (+ 21% DPH), tj. 61,-Kč.

zpět na hlavní stranu