Výpis z bodového hodnocení řidičů (Czechpoint)


Výpis z bodového hodnocení řidičů umožňuje zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

Kdo může zažádat o výpis z bodového hodnocení řidičů


O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec, protože tato evidence je neveřejná. Osoba musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), do formuláře je možné nepovinně zadat i číslo řidičského průkazu.

Jak je možné získat výpis z bodového hodnocení řidičů


Tento výpis vyhotovují pověření zaměstnanci notářské kanceláře na počkání po předložení průkazu totožnosti žadatelem.

Odměna notáře za výpis z bodového hodnocení řidičů


Odměna notáře za výpis se řídí notářským tarifem (Položka W).

Odměna notáře za 1 výpis činí 50,-Kč (+ 21% DPH), tj. 61,-Kč.

zpět na hlavní stranu