O kanceláři


Mgr. Pavel Vrba je notářem se sídlem v Brně, který je pověřen notářským úřadem
v obvodu Městského soudu v Brně. Je členem Notářské komory v Brně.

Notářská kancelář Mgr. Pavla Vrby zajišťuje veškeré notářské služby, zejména
z oblasti obchodního a občanského práva.

Poskytované právní služby


Společnosti s ručením omezeným
- založení společnosti
- změny a zrušení společnosti

Akciové společnosti
- založení společnosti
- změny a zrušení společnosti

Závěti
Převody nemovitostí
Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
Družstva a společenství vlastníků jednotek
Notářské úschovy
Notářský zápis jako podklad pro exekuci
Ověřování a osvědčování
Ověřené výstupy z informačních systémů
Autorizovaná konverze listin
Řízení o pozůstalosti

Řízení o pozůstalosti


Notář provádí řízení o pozůstalosti po zemřelých, kteří měli poslední trvalé bydliště na území Statutárního města Brna, na základě pověření Městským soudem v Brně podle data úmrtí zůstavitele. více.... .

Odměna notáře


Odměna notáře za provedené úkony v notářské činnosti a v řízení o dědictví je stanovena notářským tarifem. K cenám v tarifu je nutné přičíst 21% DPH.
Ověřené výpisy z informačních systémů


1. Výpis z bodového hodnocení řidiče
2. Výpis z insolvenčního rejstříku
3. Výpis z obchodního rejstříku
4. Výpis z rejstříku trestů fyzických osob
5. Výpis z rejstříku trestů právnických osob
6. Výpis ze seznamu kvalif. dodavatelů
7. Výpis ze živnostenského rejstříku
8. Výpis z katastru nemovitostí
9. Výpis z veřejného rejstříku

Pro výpis z bodového hodnocení řidiče a pro výpis z rejstříku trestů fyzických osob je nutné přijít osobně s platným dokladem totožnosti.

Autorizovaná konverze listin


Nejčastěji se konvertují listiny, které byly v elektronické podobě zaslány do datové schránky. Přímo z Vaší datové schránky je možné listinu odeslat do úschovny a vytisknout si přidělené číslo (konverzní lístek). Listinu Vám po předložení tohoto čísla celou vytiskneme a provedeme její konverzi. Konvertovat do listinné podoby však lze jen ty elektronické listiny, které byly vydavatelem elektronicky podepsány. Cena za jednu stranu je 30,-Kč (+21% DPH), tedy celkem 36 Kč.

Konvertovat lze dokumenty také z listinné do elektronické podoby. Listinu (originál) naskenujeme, přidáme doložku a vytvoříme elektronický dokument. Tento Vám zašleme do úschovny, případně Vám jej zašleme e-mailem. Cena za jednu stranu je 30,-Kč (+21% DPH), tedy celkem 36 Kč.